Hotel a ubytovna

Pravidla ubytování od 22.11.2021

Vážení návštěvníci,

V návaznosti na usnesení Vlády České republiky ze dne 20. listopadu 2021 budou od pondělí 22. listopadu 2021 změněny podmínky pro ubytování. Hosté se smějí ubytovat v případě, že nemají žádné příznaky onemocnění covid-19 a zároveň splňují jednu z těchto podmínek:

• Podstoupili kompletní očkování proti covid-19 a prokáží se certifikátem. Od poslední dávky již uplynulo 14 dnů.

• Prodělali onemocnění covid-19, uplynula jim doba nařízené izolace a od prvního pozitivního PCR nebo POC antigenního testu neuběhlo více než 180 dnů.

• Lidé po první dávce vakcíny se budou muset prokazovat vedle průkazu o aplikaci první dávky také negativním PCR testem.

• Mladí od 12 do 18 let, či lidé kteří se ze zdravotních důvodů očkovat nemohou se mohou prokázat PCR testem

• Děti do 12 let žádné potvrzení předkládat nemusí.

Při vstupu do areálu hotelu a zimního stadionu a pobytu v něm musí mít hosté a návštěvníci řádně nasazený (zakrývající nos i ústa) respirátor nejméně třídy FFP2, či KN 95.

Děkujeme za pochopení.

Galerie

Recepce, po schodech nahoru do hotelu, jeden pokoj, druhý, dál chdobou a projdeme části ubytovna. Více v galerii. 

Ceník hotelu


HOTEL

Jedno lůžko bez snídaně

1 - 3 noci 650 Kč

 4 a více nocí 580 Kč

Dvoulůžkový pokoj bez snídaně

1 - 3 noci 990 Kč

4 a více nocí 900 Kč

Třílůžkový pokoj bez snídaně

1 - 3 noci 1495Kč

4 a více nocí 1350 Kč

Čtyřlůžkový pokoj bez snídaně

1 - 3 noci 1980 Kč

4 a více nocí 1800 Kč

Přistýlka 300 Kč

Ceny vč. 10% DPH

V hotelu je k dispozici 18 pokojů, 45 lůžek,
15x 2 lůžko (č.2-15 a 17), 1x 3 lůžko (č.18), 1x 4 lůžko (č.1), 1x apartmán 3 lůžko + 3 lůžko + 2 lůžko (č.16)UBYTOVNA 

1 - 3 noci 390 Kč

4 a více nocí 350 Kč

Ceny vč. 10% DPH

Ubytovna (levé křídlo) nabízí 11 pokojů, 61 lůžek (společná sociálka)
2x 3 lůžko (č.21, 27), 4x 4 lůžko (č.22 - 25), 1x 5 lůžko (č.19), 1X 6 lůžko (č.26), 2x 9 lůžko (č.28, 29), 1x 10 lůžko (č.30)

Mapa hotelu


Tiskopis pro cizince

Chcete rychlejší check in? Vytiskněte, vyplňte a podepište. Děkujeme
Do you want a faster check in? Print, fill and sign. Thank you


Provozní řád

PROVOZNÍ ŘÁD -  HOTEL ZIMNÍ STADION

Každý host ubytovaný na hotelu se zavazuje dodržovat tento provozní řád:

1. Každý zájemce o ubytování je povinen po příchodu do zařízení předložit na recepci svůj průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas nebo jiný platný doklad) a vyplnit/podepsat registrační kartu.

2. Pokud není písemně dohodnuto jinak, platba je vždy předem v hotovosti dle platného ceníku.

3. Ubytování v den příjezdu je možné od 14:00 hodin.

4. Ubytování nebude poskytnuto osobám postiženým infekčním onemocněním, kožními parazity, osobám zahmyzeným a osobám pod vlivem alkoholu nebo pod vlivem omamných látek.

5. Ubytovací zařízení rezervuje pokoj zájemci do 18:00 hodin, pokud nebylo sjednáno jinak.

6. Nebyla-li ubytovací doba předem sjednaná jinak, uvolní host na konci pobytu pokoj nejpozději v 10.00 hodin. Pokud opustí pokoj později nebo zde ponechá své věci, bude mu naúčtována cena ubytování v plné výši za další den.

7. Host je povinen dbát bezpečnostních, protipožárních a hygienických předpisů. V době od 22.00 hodin do 6.00 hodin je návštěvník povinen dodržovat noční klid.

8. Při opuštění hotelu v průběhu ubytování odevzdá host klíč od pokoje na recepci. (V případě ztráty - poplatek 200,- Kč)

9. Na pokojích není dovoleno přijímat návštěvy.

10. Není dovoleno používat elektrické spotřebiče s výjimkou spotřebičů sloužících k osobní hygieně, např. holící strojek, vysoušeč vlasů.

11. Není dovoleno brát na pokoj zvířata.

12. Každý host je povinen šetřit zařízení. Za svévolné poškozování, znečišťování nebo ztrátu vybavení je povinen zaplatit přiměřenou náhradu určenou provozovatelem hotelu.

13. Při vážném poranění nebo onemocnění uvědomte nejbližšího zaměstnance hotelu, který je povinen poskytnout první pomoc, případně zajistit lékařskou pomoc.

14. Zaměstnanci hotelu jsou osobně odpovědni za bezpečný provoz ubytovacího zařízení, proto dbejte jejich pokynů.

15. Za ztrátu cenných předmětů nebo vyšších částek provozovatel neodpovídá.

16. Hosté jsou povinni seznámit se s ubytovacím řádem. V případě porušení ustanovení ubytovacího řádu má hotelový management právo ukončit pobyt hosta před původně dohodnutým dnem odjezdu.

17. K případným stížnostem nebo připomínkám je v recepci k dispozici kniha přání a stížností.

18. V celém objektu platí přísný zákaz kouření !

Ve Slaném dne 01.01.2022