Aktuální návštěvnost aquaparku

Aktuální počet návštěvníků:

Změny

ČTVRTKY OTEVŘENO 9:00 - 22:00    KONDIČNÍ PLAVÁNÍ 8:00 - 9:00

26.10. - 29.10.  OTEVŘENO 9:00 - 22:00    KONDIČNÍ PLAVÁNÍ 8:00 - 9:00

AQUAEROBIC OD 5.10. čtvrtek   19:00 - 19:55


K UZAVŘENÍ ŠATNÍCH SKŘÍNĚK BUDETE POTŘEBOVAT 20,- KČ
( PO OTEVŘENÍ SE VÁM VRÁTÍ ZPĚT )
OBČERSTVENÍ UVNITŘ AQUAPARKU LZE ZAKOUPIT
POUZE V HOTOVOSTI

Galerie

Za hezkého počasí je možnost využít venkovní zahradu s lehátky a dětským hřištěm. Nezapomeňte si změřit rychlost v tobogánu. 

Provozní doba a ceník

ŘÍJEN

Pondělí 17:00 - 22:00
Úterý 14:00 - 22:00
Středa 17:00 - 22:00
Čtvrtek 09:00 - 22:00
Pátek 14:00 - 22:00
Sobota 09:00 - 22:00
Neděle 09:00 - 22:00

CENÍK

Dospělí

1 hodina 110 Kč

2 hodiny 180 Kč

Celodenní vstup 210 Kč


Děti do 3 let zdarma

Děti od 3 do 15 let, studenti, senioři, invalidé

1 hodina 80 Kč

2 hodiny 130 Kč

Celodenní vstup 150 Kč


Rodinné vstupné

2+1

1 hodina 220 Kč

2 hodiny 360 Kč

Celodenní vstup 420 Kč

2+2

1 hodina 300 Kč

2 hodiny 490 Kč

Celodenní vstup 570 Kč

2+3

1 hodina 380 Kč

2 hodiny 620 Kč

Celodenní vstup 720 Kč


Každá další započatá 1/2h doplatek 20 Kč


Permanentky

10 hodin 850 Kč

+ 50 Kč, vratná záloha na čip

10 hodin 650 Kč

pro děti do 15 let, studenty, seniory a invalidy

+ 50 Kč vratná záloha na čip 

celoroční na neomezený vstup do aquaparku(v otevírací době)

dospělí   8990 Kč

děti, studenti, senioři, ZTP   6990 Kč


Aquaerobic

od 5.10. čtvrtek 19:00 - 19:55


Kondiční plavání
 čtvrtek  20:45 – 22:00 hod.

8:00 - 9:00 hod. sobota - neděle 
1 hodina 90 Kč

bez atrakcí


vyhrazená dráha pro plaveckou školu

pondělí  17:00 - 22:00

úterý  17:00 - 22:00

středa  17:00 - 22:00

čtvrtek  15:30 - 22:00Návštěvní řád

Tento řád slouží k dodržování platných předpisů, k ochraně zdraví a bezpečnosti návštěvníků kryté plavecké haly a musí být všemi návštěvníky bezpodmínečně dodržován.

ČLÁNEK 1.

Vstup do kryté plavecké haly Používání zařízení kryté plavecké haly je dovoleno pouze v provozní době s platnou zákaznickou kartou, kterou obdrží návštěvník v pokladně. Výdej začíná otevřením kryté plavecké haly a končí jednu hodinu před jejím uzavřením. Vstupem do prostor kryté plavecké haly je každý návštěvník povinen dodržovat ustanovení tohoto NÁVŠTĚVNÍHO ŘÁDU a dbát pokynů zaměstnanců kryté plavecké haly. Dětem mladším deseti let je vstup povolen pouze v doprovodu osoby starší osmnácti let. Dětem každého věku je z hygienických důvodů povoleno koupání pouze v plavkách. Děti ve věku 1 až 3 roky mohou do bazénu pouze v plavečkách s přiléhavou gumičkou kolem nohou, nebo v jednorázové pleně do vody. Při naplnění kapacity kryté plavecké haly (220 osob) se vstup uzavírá až do uvolnění dalších míst.

ČLÁNEK 2.

Vyloučení z návštěvy kryté plavecké haly Z koupání v kryté plavecké hale jsou vyloučeny děti ve věku do jednoho roku. Do kryté plavecké haly není povolen vstup a z koupání jsou vyloučeny osoby s vlasovými, kožními nebo jinými přenosnými chorobami, osoby zahmyzené, osoby zjevně pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek. Použití kryté plavecké haly může být odepřeno i osobám, jejichž návštěva by mohla mít prokazatelně rušivý vliv na pořádek, bezpečnost provozu a čistotu bazénu. Z kryté plavecké haly může být vykázán i ten návštěvník, který přes napomenutí nedodrží ustanovení NÁVŠTĚVNÍHO ŘÁDU, nebo neuposlechne pokynů odpovědných zaměstnanců a to bez nároku na vrácení vstupného. Za provedený přestupek může být předán příslušným bezpečnostním orgánům k potrestání.

ČLÁNEK 3.

Provozní pokyny pro návštěvníky všechny úkony po příchodu do plavecké haly se provádí ve stanoveném pořadí: zakoupení zákaznické karty, obsazení šatní skříňky, převléknutí, vysprchování, použití bazénu, nebo dalších vodních atrakcí Před koupáním v bazénu, nebo použití jiných vodních atrakcí jsou návštěvníci povinni z hygienických důvodů použít WC a sprchy, kde se řádně umyjí bez plavek mýdlem a čistou vodou se osprchují. Použití bazénu bez dozoru nebo přítomnosti odpovědných zaměstnanců není přípustné z bezpečnostních důvodů. Návštěvníci, kteří neumějí plavat nebo plavou nedokonale, se mohou koupat v prostorách vyhrazených pro neplavce. Plavčík je povinen vykázat takové návštěvníky do prostor pro neplavce. V zájmu vlastní bezpečnosti musí každý jeho rozhodnutí uposlechnout. Svlékání a oblékání nebo odkládání šatstva mimo šatny je zakázáno. Každý návštěvník musí mít čistý koupací oděv (plavky) a svým chováním musí dbát zásad mravnosti a slušnosti. Každý návštěvník je povinen šetřit zařízení a šetřit vodou. Za svévolné poškození a znečištění zařízení případně ztrátu půjčených předmětů je každý návštěvník osobně odpovědný a je povinen škodu uhradit a to buď nákupní cenu předmětu nebo cenu již vyčíslí zaměstnanci kryté plavecké haly. Peníze a cenné předměty musí návštěvníci ukládat do bezpečnostních schránek nebo v pokladně, jinak za jejich ztrátu provozovatel kryté plavecké haly neručí. Předměty nalezené v kryté plavecké hale je nálezce povinen odevzdat u pokladny, kde bude proveden zápis do knihy nálezů. Návštěvníci musí dodržovat stanovenou provozní dobu. Mimo tuto dobu není dovoleno v kryté plavecké hale prodlévat. Přání a stížnosti týkající se provozu nebo zaměstnanců kryté plavecké haly budou návštěvníci uplatňovat v pokladně, u vedoucího kryté plavecké haly nebo u jednatele VSH s.r.o. se sídlem Lacinova 1720, Slaný.

ČLÁNEK 4.

Zakázané činnosti v kryté plavecké hale Je zakázáno křičet, pískat, dělat zbytečný hluk, běhat, vzájemně se potápět, srážet druhé osoby do bazénu, úmyslně stříkat na druhé osoby, skákat z bočních stran bazénu a dopouštět se jakýchkoliv nepřístojností, které přílišným hlukem nebo ohrožením osobní bezpečnosti ruší pořádek v kryté plavecké hale. Je zakázáno plivat na podlahu nebo do vody. Přísně se zakazuje močit do vody, vyplachovat si ústa a nos ve vodě, používat jakékoliv masti a krémy při koupání a jakýmkoliv způsobem znečišťovat vodu. V celé budově kryté plavecké haly je kouření zakázáno. Je zakázáno barvení vlasů, holení a stříhání nehtů ve všech prostorách haly. Je zakázáno čistit nebo prát prádlo. Mýdlo je povoleno používat pouze ve sprchách a na WC. Je zakázáno brát s sebou do bazénu nebo odhazovat žvýkačky, skleněné věci, jehly, špendlíky, holící čepelky a jiné předměty ohrožující bezpečnost návštěvníků. Je zakázáno vcházet do oddělení nebo prostorů určených výhradně pro druhé pohlaví. Je zakázáno konzumovat alkoholické nápoje Je zakázáno konzumovat potraviny a nápoje mimo bufet. Je zakázáno vodit s sebou psy, nebo jiná zvířata. Je zakázáno manipulovat s topením, elektrickým a ostatním zařízením. Je zakázáno neoprávněně používat záchranné zařízení a předměty první pomoci. Je zakázáno fotografování a pořizování obrazových záznamů. Je zakázáno vnášet do bazénů nafukovací kruhy a jiné nafukovací předměty, ploutve, šnorchly, míče a tenisové míčky (povoleny jsou pouze nafukovací rukávky a plavecké brýle).

Víceúčelová sportovní hala Slaný, spol.s r.o. Lacinova 1720, 274 01 Slaný

Energeticky úsporná opatření v rámci akce "Rekonstrukce plaveckého areálu Slaný"

Název projektu: Energeticky úsporná opatření v rámci akce "Rekonstrukce plaveckého areálu Slaný"

Hlavním cílem projektu je zateplení střechy a výměna otvorových výplní plavecké haly ve Slaném. V rámci realizace projektu dále došlo k výměně jednotek vzduchotechniky plavecké haly a části rozvodů VZT a výměně osvětlení instalovaného do nového akustického podhledu plavecké haly. Výše uvedenými zrealizovanými opatřeními dojde k úspoře spotřeby energie a snížení emisí skleníkových plynů.

Projekt byl zrealizován za podpory Evropské unie.

Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0025698

Celkové způsobilé výdaje projektu: 20 161 258,- Kč Dotace: 6 048 377,40 Kč

Financování projektu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.